Disclaimer

Websites
Alle logo’s en handelsmerken, op deze pagina en de op gelinkte pagina's in hetzelfde pad, zijn eigendom van TreinSchoon! BV. Op alle via deze pagina gelinkte en geschreven teksten en ideeën is auteursrecht van toepassing. Zonder toestemming van TreinSchoon! is verdere publicatie niet toegestaan.
Ondanks de zorg die aan de correcte invoer van de gegevens wordt besteed, kan TreinSchoon! niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door TreinSchoon! aangeboden informatie, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane handelingen. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met de afdeling Marketing & Communicatie van TreinSchoon! Alle gebruikers van deze site worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden. 

 

E-mailberichten
E-mailberichten en bijgevoegde bestanden, afkomstig van TreinSchoon! te Amsterdam, zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u een e-mailbericht per vergissing heeft ontvangen, dan verzoeken wij u ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Het is anderen dan de geadresseerde niet toegestaan deze informatie te gebruiken. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of verstrekking van deze informatie aan derden is evenmin toegestaan. Hoewel bij de verzending van e-mailberichten de nodige zorgvuldigheid wordt betracht, is een tijdige, juiste en volledige verzending van e-mailberichten niet te garanderen.
E-mailberichten worden gecontroleerd op virussen door TreinSchoon! TreinSchoon! is echter niet verantwoordelijk voor schade of virussen, die door deze bericht worden toe- of overgebracht.

© 2012 TreinSchoon! BV - Alle rechten voorbehouden

 

Kwaliteit

Betrokkenheid en kennis is de basis voor kwaliteit. Met goed opgeleide medewerkers, een duidelijke instructie en goede materialen kan het bijna niet mis gaan. Daarom is een opleiding (in samenwerking met SVS) verplicht voor al onze medewerkers. We werken met duidelijke taakkaarten en de meest efficiënte materialen.

MVO

Alle partijen die bij dit project betrokken zijn hechten grote waarde aan verantwoord ondernemen. Onze diensten bevorderen de gezondheid en het welzijn van de mensen in ons land. Goed werkgeverschap en de ontwikkeling van onze medewerkers vinden wij belangrijk. Dit koppelen we aan een duurzaam gebruik van hulpmiddelen met een zo beperkt mogelijke milieubelasting. Daarnaast staan we achter de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Veiligheid

Veiligheid is van levensbelang bij werken dichtbij het spoor. Daarom krijgen alle medewerkers van TreinSchoon! altijd een opleiding voordat ze aan de slag gaan. We blijven daarna ook altijd de aandacht richten op veiligheid. Op allerlei manieren onderzoeken we hoe het gesteld is met de veiligheid. Ons motto op het gebied van veiligheid is: We doen het veilig, of we doen het niet.